introductie

Welkom op de blogsite van maastricht consulting group. Marij Vullinghs en René Huigen vormen de kern.

Van voorjaar 201
0 t/m begin januari 2013 hadden we de winkel vleugels&teugels in de rechtstraat, Maastricht. Na vele boeiende ervaringen en geweldige contacten met inspirerende kunstenaars, ontwerpers, designers en vooral met klanten, besloten we eind 2012 dat we de winkel gingen loslaten.
vleugels&teugels laat de teugels vieren en slaat haar vleugels uit.

Alle klanten en bezoekers van deze site die hier terecht kwamen vanweg vleugels&teugels: hartelijk dank voor jullie enthousiaste reacties. Uit de belangstelling van klanten, bezoekers en pers (Libelle, Margriet, Flair, Feeling, Buitenleven en nog veel meer), hebben we mogen opmaken dat er vraag is naar eerlijke producten. Wij geloven in duurzaam maken én duurzaam kopen. Maar ook in minder kopen. Voor ons is het (mede daarom) een logische stap na bijna 3 jaar afscheid te nemen van de winkel. We hebben enorm veel mogen leren, vooral ook over onszelf, de afgelopen tijd. Als vanzelfsprekend blijven we een bijdrage leveren aan een meer gebalanceerde samenleving. Een samenleving waarin sprake is van een dynamische balans tussen ecologische, sociologische en economische waarden en iedere mens gewaardeerd wordt in zijn of haar eigen uniciteit. Hoe klein die bijdrage ook is.

Benieuwd wat wij gaan doen? Wij ook. We werken er aan. Totdat we het weten laten we de site even voor wat hij nu is, inclusief gegevens over de “de winkel” – die er dus niet meer is.


Ook ons adviesbureau heeft een missie. We zijn wel aan het “sleutelen” op welke wijze we daar vanaf nu (januari 2013) uitvoering aan gaan geven. In deze bijzondere tijd wordt ook een appèl gedaan op organisaties (–semi-profit, non-profit, maatschappelijke organisaties of bestuur) opnieuw hun plaats in de samenleving te definiëren. In hun manier van werken zouden zij dié waarden centraal kunnen stellen die recht doen aan de behoeften van mensen en aan de behoeften van de maatschappij en de aarde. Dit vraagt dat mensen zich individueel ontwikkelen. maastricht consulting group begeleidt o.a. opdrachtgevers bij hun her-bezinning en het daaraan gekoppelde ontwikkelings- en vernieuwingsproces.

Naast de winkel hebben we de laatste jaren mensen geholpen bij maatschappelijke vraagstukken van velerlei aard. Problemen die klein lijken maar veel impact hebben. Dat willen we continueren. De vorm waarin zal zich mettertijd tonen, maar we stellen ons gewoon beschikbaar voor dit soort vragen.

De teksten bij duurzame organisatieontwikkeling zijn een beetje achterhaald en eigenlijk veel te lang. In de komende tijd gaan we die aanpassen. Meer achtergrond vindt u op deze pagina’s.

In de blog duurzame ontwikkelingen leest u overpeinzingen over dat wat ons raakt in de wereld om ons heen.

Wilt u meer weten over Marij en René, lees dan hier verder.

Al met al zijn we zelf “leven in ontwikkeling”.

Comments are closed.