De Hele Olifant in Beeld en het belang van vrouwelijke principes in deze tijd

Soms komt er een boek op je pad dat verwoordt wat je zelf zou willen kunnen verwoorden. Een boek dat in een toegankelijke, open taal inzichtelijk maakt wat als weten en voelen allemaal door je heen dwarrelt zonder dat er nu precies structuur in zit. Zo’n boek is “De Hele Olifant in Beeld”, van Marja de Vries. 

Voor de hieronder volgende drie paragrafen maak ik dankbaar gebruik van teksten in Marja’s boek:

De Hele Olifant in Beeld
Marja’s boek “de hele olifant in beeld” beschrijft de universele wetmatigheden waarmee het universum voortdurend in beweging is, verandert en werkt. Wetmatigheden die ten grondslag blijken te liggen aan alle verschillende spirituele stromingen en wijsheidsprincipes, hoezeer die deze ieder weer vanuit een eigen perspectief hebben beschreven. Niet alleen dat, zij koppelt aan de wetmatigheden ook de laatste wetenschappelijke inzichten die deze universele waarheden lijken te bevestigen.

Marja laat zien dat waar de achterliggende wetmatigheden een universeel karakter hebben, ze overal op eenzelfde manier werkzaam en toepasbaar zijn in verschillende gebieden. Zowel in de natuurlijke wereld om ons heen, als in onszelf en in het maatschappelijke leven. Als we eenmaal inzicht hebben in de wetmatigheden, zouden we ook kunnen vaststellen of iets wel of niet in harmonie is met de achterliggende wetmatigheden en met het dynamisch evenwicht van het grotere geheel.

De inzichten onthullen ook een ander wereldbeeld dan dat voor velen gangbaar is. Vanuit een ander perspectief wordt duidelijk dat we onderdeel zijn van een groter geheel, waar alles uit een Bron voortkomt, alles onderling verbonden is, alles in essentie uit energie bestaat en in resonantie is, alles permanent in verandering is en alles zichzelf organiseert in een dynamische balans en permanent in ontwikkeling is.

In deze wereld die in hoge mate uit balans blijkt, kunnen de inzichten die Marja zo overzichtelijk bij elkaar brengt ons helpen. Het kan ons helpen keuzes te maken. Zij kunnen ons uitnodigen keuzes te maken die meer in harmonie zijn met ons zelf én het grotere geheel. Want uit onderzoek blijkt dat Samenlevingen in Balans die samenlevingen zijn waarbij inzicht in het bestaan en de werking van de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van de cultuur. Het zijn samenlevingen in harmonie met al het andere dat bestaat en zowel stabiel als flexibel.

Voedsel voor vrouwen
Voeding voor de ziel past bij vleugels&teugels. De inzichten uit “De hele Olifant in Beeld” kunnen een inspiratie zijn om anders naar onszelf, onze relaties en de inrichting van onze samenleving te kijken. Maar waarom een lezing alleen voor vrouwen? Tja, dat was ten eerste een intuïtieve ingeving die mezelf verraste maar waar ik wel naar luisterde. Ik zal het toelichten.

Een van de uitdagingen van deze tijd is een nieuwe balans te vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke principes ín ons. Beiden zijn facetten van eenheid, hebben hun bedoeling in het geheel en kunnen niet los van elkaar functioneren. Energie, visie, daadkracht en actie (meer mannelijke principes) in balans brengen met het ontvankelijke, innerlijke en vormgevende (meer vrouwelijke in ons) is waartoe we uitgenodigd worden.

Marja legt in haar boek helder uit waarom de huidige disbalans tussen het mannelijke en vrouwelijke (we leven in een wereld waarbij het mannelijk principe dominant is geworden) in ons nadeel zal blijven werken. Voor groei en ontwikkeling is volgens de Wet van Dynamische balans echter niet alleen balans nodig, er moet sprake zijn van een onbalans die de beweging voedt. Marja zegt dat als we ons willen ontwikkelen en groeien dan zal (quote uit haar boek) “ons innerlijk evenwicht moeten overhellen naar het naar binnen gerichte, integrerende aspect” (het vrouwelijke principe is verbindend en coördinerend tegelijk). Met andere woorden (quote) “voor ontwikkeling van ons bewustzijn is een onbalans in de richting van het vrouwelijke aspect noodzakelijk.

Natuurlijk vraagt dit wat van vrouwen én mannen. Echter, waar krachtige vrouwen vaak in het spoor van de machtige man is getreden, en er vele krachtige vrouwen zijn die hun daadkracht nog niet helemaal ontvouwden, leek het me boeiend juist vrouwen te voeden met de inzichten die Marja bij elkaar bracht. René en ik spraken af dat we met Marja de mogelijkheid zullen bespreken dat ze terugkomt…voor mannen en/of voor een gemengde groep.

Lezing Marja de Vries
Marja geeft op 15 maart een lezing bij vleugels&teugels: De hele Olifant in Beeld met als thema: het belang van vrouwelijke principes in deze tijd.
Zie “agenda” voor details. Daar ook een link naar de site van Marja.

This entry was posted in bijeenkomsten, mens & zijn. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>