duurzame organisatieontwikkeling

Duurzame Organisatieontwikkeling

We leven in een tijd vol beroering en hectiek en ontwikkelingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. We vinden het niet meer vanzelfsprekend verantwoord dat we op dezelfde voet doorgaan. De financiële, economische en ecologische crisis legt iets bloot waarvan menigeen eigenlijk al aanvoelde dat het niet goed zat, en niet langer zo kan doorgaan. Velen ervaren een groeiende onzekerheid, onrust en niet zelden angst. Crisis kan het begin van een omslagpunt zijn naar een nieuwe orde. Dit vraagt tenminste dat we als individu eerlijk durven te zijn over waar we nu staan, verbinding maken met onze kernwaarden en vanuit onze eigen authenticiteit gaan leven en werken. Het is begrijpelijk dat er mensen zijn die het liefste terug willen naar dat wat eerder leek te werken. Verandering betekent immers ook loslaten en het gevoel de controle te verliezen is eng. Anderen streven niet alleen naar een andere innerlijke balans maar willen ook dat er in de maatschappij een balans komt tussen sociale, economische én ecologische waarden. Een meer menselijke en liefdevolle samenleving. Er zijn al hoopvolle voorbeelden van mensen en organisaties die de moed hebben om hun leven en hun organisatie anders in te richten.

Maastricht Consulting Group draagt op haar eigen wijze bij aan het co-creëren van een duurzame toekomst waarin innerlijke verbondenheid, verbondenheid met de ander en het geheel, gelijkwaardigheid én rechtvaardigheid centraal staan. Wij kunnen wat betekenen voor die directies, teams of medewerkers die zich wezenlijk wensen te ontwikkelen, als individu en als samenwerkingsgemeenschap. Met onze aanpak en werkwijze en door wie wij zijn, steunen wij u verbinding te maken met de essentie en uw kernwaarden, over waar het bij u en uw organisatie echt om gaat. Wij nodigen uit in de mate van ieders mogelijkheden tot individuele verdieping om vanuit een nieuwe balans mee inhoud te geven aan een nieuwe manier van samen-werken en daarbij passende resultaten. Wanneer respect en echtheid aan de orde komen, en het hart de verbinder mag zijn tussen voelen en ratio zullen mensen met meer energie, motivatie en plezier samenwerken. Deze ontwikkeling en verdieping kan niet anders dan bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving die (h)erkent dat een balans tussen ecologische, sociale en economische waarden geen statisch gegeven is, maar voortdurend in beweging. Het ware kenmerk van een samenleving in balans is het onderkennen van deze dynamiek en het telkens weer maken van passende keuzes terwijl we er rekening mee houden dat alles met elkaar verbonden is.

Maastricht Consulting Group is een partner bij deze herbezinning in uw organisatie: van inspirator en begeleider van individuen, teams en transitieprocessen tot mee in de modder staan. Er samen voor staan en er samen toe doen.

Lees verder:

Comments are closed.