onze manier van werken en aanpak

In de kern is onze aanpak er op gericht u uit te nodigen om vanuit innerlijke verdieping tot andere keuzes te komen en concrete stappen te zetten, als individu of als samenwerkingsverband (organisatie). In elke opdracht staan een vijftal facetten centraal die op verschillende momenten /manieren in een traject aan bod komen. Hiermee nodigen wij u uit vanuit verschillende invalshoeken naar uzelf en uw organisatie te kijken.

  • Facet 1: de realiteit van het hier en nu (met aandacht voor patronen, aannames en veronderstellingen en de invloed van de omgeving die nu leidend zijn en inspiraties die u uitnodigen de huidige realiteit op een andere manier te beschouwen).
In dit facet leren we u behalve gebruik te maken van uw intuïtie en gevoel ook te werken met onze “bril”, een in onze ervaring relevante set van organisatieaspecten die een ingang zijn om het geheel van uw organisatie te beschrijven en later ook te gebruiken bij het her-ontwikkelen van aspecten van uw organisatie. Zie hieronder voor meer informatie over elementen uit onze “bril”.
  • Facet 2: uw dromen, idealen en diepste waarden (vanuit respect voor en acceptatie van wat is, ontstaat ruimte tot verbinding met iets anders, met waar het echt om gaat).
  • Facet 3: de verschillende mogelijkheden waaruit u zou kunnen kiezen (vanuit contact met essentie ontstaat beter zicht op mogelijkheden en dient zich aan waarvoor men wil gaan).
  • Facet 4: de focus waarvoor u wenst te gaan (een perspectief –visie en missie- dat raakt geeft positieve energie dat werkelijk tot beweging uitnodigt) en de bijdrage aan het geheel dat u wenst te leveren.
  • Facet 5: de doorleving van talenten (een focus die er van uitgaat dat ieders unieke kwaliteiten en talenten er toe doen verbindt, vervult en doet bergen verzetten en wakkert de wens aan tot bijdragen aan het gezamenlijk creëren).

Juist de verbinding tussen de verschillende facetten geeft spirit, nieuwe energie, aan het samen realiseren en co-creëren van het gezamenlijk vastgestelde toekomstbeeld.

Om een transitie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren zullen we helpen te benoemen wat behouden dient te worden, wat gewijzigd dient te worden (en hoe) en –het allermoeilijkste- wat losgelaten dient te worden (en hoe).

Onze manier van werken sluit aan bij onze kernwaarden:

Aandacht, Echt, Respect, Schoonheid, Verantwoordelijkheid, Verbondenheid, Vertrouwen

Belangrijk peilers in onze manier van werken zijn wezenlijke dialoog, leren door te doen en te ervaren en leren te luisteren naar uw intuïtie en gevoel. Wezensechte dialoog helpt om een verbinding tot stand te brengen met uzelf en de ander, versterkt begrip voor elkaar en nodigt uit tot exploreren. Het gaat niet om debat, maar om het centraal stellen van wezenlijke aanwezigheid. Zo ontstaat ruimte voor respect, vertrouwen en openheid, en zal meer onbewust weten en intuïtieve creativiteit ‘gehoord’ kunnen worden. Wezenlijke dialoog versterkt onze innerlijke authenticiteit en de authenticiteit van de organisatie. Leren van papier gaat niet; wij helpen u uw keuzes samen in de praktijk te brengen zodat u al doende kunt leren van resultaten en ervaringen en meer leert vertrouwen op wat uw intuïtie u vertelt. Hiermee versterkt u ook uw competentie om in toekomstige situaties weer te kijken naar de situatie en op zoek te gaan naar een nieuwe balans. Duurzaam ontwikkelen is dus ook constant balans zoeken in een dynamisch geheel en is daarmee niet helemaal voorspelbaar.

Iedere opdracht kent zijn eigen dynamiek en onze aanpak is daarom erg flexibel. Soms moet eerst geploegd worden voordat er gezaaid kan worden. Echter in alles wat wij doen, hoe bescheiden van opzet ook, hanteren wij een integrale blik waarbij bovengenoemde facetten een plek krijgen. In het algemeen brengt een integraal traject, waarbij voor alle facetten voldoende ruimte is om ‘bevoeld’ en besproken te worden, u de beste resultaten.

De werkvormen die wij hanteren zijn verschillend, maar altijd uitnodigend en passend bij de context en de fase van een project. Als dat aan de orde is kunnen wij de expertise en talenten inzetten van professionals in ons netwerk die bij ons, bij u als opdrachtgever én onze werkwijze passen. Denk hierbij aan de inzet van gediplomeerde organisatie- en familieopstellers, kunstenaars en andere coaches / adviseurs.

“De Bril” die kan helpen te kijken naar uw organisatie
(en niet bedoeld om hiermee een organisatie ook in te richten van boven naar beneden)

Stakeholders
Context (rondom u – de maatschappij)
Waarden
Visie, missie
Strategie / doelen
Talenten
Processen
Infrastructuur
ICT

Cultuur
Wat is hier normaal
Gedrag en houding
Leiderschapsstijl / managementstijl
Communicatie
Verbindingen / synergie / integratie

Resultaten

Hier meer over een verkennend gesprek.

Comments are closed.