wat bieden wij

Maastricht Consulting Group begeleidt mensen en organisaties bij verdieping en duurzame ontwikkelprocessen. Uit ervaring weten we dat dikwijls de specifieke vraag waarmee iemand bij ons aanklopt niet helemaal aansluit bij de werkelijke behoefte. Daarom stellen wij een uiteindelijk voorstel het liefste op na een kort maar intensief voortraject dat we met de opdrachtgever afstemmen.
In zo’n inventarisatie houden we enkele gesprekken ‘dwars door de organisatie heen’, bekijken we wat eerder in voor de organisatie belangrijke documenten werd vastgelegd en welke andere trajecten er wellicht al allemaal gaande zijn.
 Zo krijgen wij een (eerste) gevoel voor wat er leeft en worden specifieke omstandigheden van uw organisatie of team al iets zichtbaar.

Na overleg met de opdrachtgever komen wij gezamenlijk tot een meer integrale aanpak of tot het inzetten van één of meerdere van de andere elementen uit ons aanbod. Uit ervaring kunnen we wel aangeven dat een integraal proces een grotere kans heeft duurzaam verankerd te raken in de werkelijke wijze van samen-werken, in doen en laten. Als u een spiegel zoekt of klankbord voor een stuk persoonlijke verdieping spreken we samen met de betrokkene af welke werkwijze aansluit bij de persoon en de vraag.

Een tweetal belangrijk uitgangspunten zijn voor ons dat iedereen een onderdeel is van het geheel én dat iedereen een specifiek, uniek talent heeft dat aangesproken kan worden. Iedereen heeft dan ook een unieke rol, bijdrage in de organisatie. Ook de organisatie als geheel heeft zo’n uniek talent. In alles wat wij doen hebben wij respect voor de unieke talenten van mens en organisatie. Wij dragen er aan bij dat medewerkers die in besef van verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven ontplooien. Zicht op de gezamenlijke waarden en dat wat men als organisatie wenst te bereiken nodigt uit tot verbinding en geeft energie om daar samen voor te (willen) gaan.
Hieronder een overzicht van ons aanbod.
Laat u niet misleiden door de woorden. In een persoonlijk gesprek (en soms pas na een verkennende fase) wordt duidelijker wat het beste aansluit bij de werkelijke behoefte.

Duurzame organisatieontwikkeling & Transitie
Een integrale aanpak geeft de meeste kans van op wezenlijke veranderingen die ook beklijven. ‘Samen ontwikkelen’ en ‘samen-werken’ staan centraal. Samenvattend:

 • Inzicht in wat u werkelijk wenst te bereiken (perspectief, missie, visie)
 • leren herkennen van patronen in de organisatie (of het team)
 • benoemen van de essentiele waarden waaraan men zich wil verbinden
 • begeleiden van daadwerkelijke veranderingen
 • helpen leren te leren van resultaten en ervaringen
 • ondersteunen van individuele verdieping en ontwikkeling

Onderaan vindt u een link naar “onze manier van werken en aanpak’; hier kunt u meer lezen over wat in een integraal traject allemaal aan bod komt.

Wij beseffen dat een integraal traject niet altijd het startpunt is van een samenwerking. Soms is een korte impuls voldoende voor een groep mensen om in beweging te komen. Denk aan een dag over de gezamenlijke missie of waarden waarvoor men wil gaan. Telkens maken we dan een programma op maat, een die past in de context van de vraag.

Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor het hierna volgende. In alle opdrachten maken we op de een of andere wijze gebruik van datgene wat we bij “onze manier van werken en aanpak” beschrijven.

Workshops

 • Lezingen en inspiratiebijeenkomsten (bijv.: ‘veranderen in lijn met de natuur’, ‘begeesterd leiderschap in deze tijd’ en ‘vrouwelijkheid in een mannenwereld’ of een onderwerp ‘op maat’)
 • Perspectiefontwikkeling (missie – waarden – strategie, wat verbindt)
 • Zelfleiderschap voor individuen, directie- of managementteam (bijvoorbeeld met een focus op balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden en doorleven van eigen kwaliteiten)
 • Bewustwordingseducatie
 • Maatwerk (in overleg kunnen bepaalde thema’s worden uitgewerkt)

Persoonlijke ontwikkeling / coaching

 • Klankbord-functie voor directie(-team)
 • Zelfleiderschap voor individuen, directie of managementteam (bijvoorbeeld met focus op balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden en doorleven van eigen kwaliteiten)
 • Ondersteuning bij Executive Search, interne doorstroom-vraagstukken en loopbaanvragen
 • Ontwikkeltrajecten op maat
 • Ontwikkeltrajecten – open inschrijving

Interim / Projectbegeleiding / advies

 • Tijdelijk verantwoordelijkheid nemen voor een transitie-aspect
 • Programma-begeleiding van integrale transitie-trajecten
 • Inhoudelijke advisering bij ontwikkelingsvraagstukken: missie, strategie, leiderschap, veranderen,
 • Inhoudelijke advisering bij aspecten zoals ICT, HRM, MD, duurzaamheid in organisaties en bestuur
 • Adviseren bij het inrichten en versterken van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties en fusies

Hier leest u meer over onze manier van werken en aanpak.
Hier leest u over een verkennend gesprek.

Comments are closed.