Waar staan we voor (2/3)

Beiden (nu 52) zijn we ons er meer en meer bewust van geworden dat alle gebeurtenissen en ervaringen in ons leven eigenlijk uitnodigingen tot groei zijn geweest. We groeien en leren nog steeds. Samenvattend leven en werken we (o.a.) vanuit de volgende verworven inzichten:

Nieuwe wereld

Een wereld in balans

De mens is een scheppend wezen, we maken deel uit van een geheel en zijn met elkaar en de aarde verbonden (of we dit nu willen of niet, of we ons er van bewust van zijn of niet).

Zoals steeds meer blijkt zijn wij in staat illusies te creëren die niet kloppen. Wij zijn verantwoordelijk voor de effecten van ons handelen. Wij geloven erin dat we ook kunnen kiezen te creëren wat klopt.

Wat wij tot nu toe hebben geschapen komt vooral voort uit ons denken – en in veel mindere mate uit ons hart of met behulp van onze intuïtie. De scheppende kracht van ons hart verbonden met onze kennis is nog onvoldoende benut.

Om stappen te zetten vanuit het nu naar een andere toekomst, worden we uitgenodigd te erkennen wat we mee gecreëerd en in stand gehouden hebben.

Om stappen te zetten worden we ook uitgenodigd diep van binnen te voelen; daar weten we intuïtief wat niet klopt, niet rechtvaardig is en niet gelijkwaardig. Diep van binnen weten we wat menselijke waarden (die in overeenstemming zijn met de universele wetten van het universum) zijn.

We zullen moeten zien dat we nu vaak handelen vanuit gestolde waardenpatronen en mentale denkmodellen. We moeten terug naar de basisuitgangspunten van ons handelen en erkennen dat die niet meer juist zijn of nu niet meer als algemeen geldend principe juist zijn. We voelen op onze klompen aan dat we met de geëigende financiële en economische patronen en geloofssystemen en denkrichtingen geen antwoorden weten op de huidige vraagstukken. We worden uitgenodigd andere waardenpatronen te omarmen, die we intuïtief best al wel aanvoelen. Het oude beeld van een maakbare machine is niet meer passend. Wij vormen een onderdeel van een complex, levend en dynamisch systeem.

Wij als mensen zijn in staat tot groei, net zoals de schepping die voortdurend evolueert en dus voortdurend in verandering. We hebbende de potentie in ons “’t goede te scheppen”, bewust andere keuzes te maken, anders te handelen en andere effecten te creëren. Wat we zaaien, zullen we oogsten. Organisch groeien en mensgericht organiseren hoort hierbij.

Meer dan ooit klinkt de vraag om een ander gezichtspunt, om integriteit, eerlijkheid en een gevoel van wat goed is te combineren met onze meer rationele kennis en inzichten. Als we leren te kiezen vanuit de intelligentie van zowel ons hoofd als ons hart dan maken we keuzes vanuit een innerlijke eenduidigheid en innerlijke integriteit.

Wij kunnen daarbij putten uit datgene wat het samenbindende is in het leven, en in alle religies: de échte liefde die niet over het individu gaat, maar over de gemeenschappelijke, de universele bindende liefdeskracht –in de wetenschap dat we allemaal deel uitmaken van het geheel.

Wij geloven erin dat wij niet alleen niet uit dienen te gaan van het individuele belang maar juist ook, en steeds meer, van het collectieve – gemeenschappelijke belang. Intuïtief weten we best dat we hier niet alleen zijn voor onszelf en kunnen we erkennen dat de huidige situatie niet meer toestaat dat we alleen onze individuele bevrediging voorop stellen. Globalisering is zo niet iets om tegen te vechten, maar brengt de onderlinge verwevenheden en afhankelijkheden naar boven.

We zijn hier niet slechts om slachtoffer te zijn en te zien waar t schip strandt. Wij kunnen als mensheid kiezen ons bewust te zijn van de mogelijkheden om iets te doen. Wij zijn in staat om verantwoordelijkheid te nemen. Wij allen bezitten die potentie (of we het nu weten of niet), ieder op zijn / haar manier.

Als je principes als Gelijkheid, Broederschap en Vrijheid wilt blijven omarmen, dan kun je die niet opleggen, dan zouden we herhalen wat we nu doen. De individuele mens wordt aangesproken op zijn gedrag en keuzes.

En ja, in eerste instantie zal dat gezien worden als onrechtvaardig of als een beknotting van de vrijheid, dat geldt in het groot (naties, regio’s, landen) en in het kleiner (gemeenschap, bedrijf, gezin) en voor het individu.

En toch, als we meer bewust zouden zijn, zouden we in staat zijn anders te handelen (Einstein zei al: “problemen kunnen niet opgelost worden op hetzelfde niveau als dat ze worden gecreëerd). Wij zijn immers een scheppend wezen, verbonden met elkaar en de aarde.

This entry was posted in duurzame organisatieontwikkeling, maatschappij & cultuur, mens & zijn, politiek & bestuur. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>