Wakker worden en bewijzen

de wereldomwandelaar
Een paar dagen later viel me in waarom ik wakker werd met dat gevoel van “weten” (zie “Ingrediënten voor een andere wereld). Ik was voor de tweede keer intensief bezig met het boek “De Wereldomwandelaar” van de Maastrichtse Govert Derix, filosoof. Een uitdagend boek dat enerzijds wordt neergelegd (“Dit is een slecht boek”, schreef iemand op LinkedIn, “vanwege taal en stijl en inhoud”. En hij hield er na minder dan een derde mee op.) en door anderen verwonderd wordt uitgelezen.

In eerste instantie legde ik het boek zelf ook minstens vijf keer neer. De gehanteerde stijl en taal nodigde me niet uit (zo postuleert de hoofdpersoon wat af). Maar omdat we a)Govert kennen en we een verwantschap voelen en b)hij de eerste samenspraak avond zou inleiden naar aanleiding van dit boek moest en zou het uit.

Rood potlood
In eerste lezing ging ik met Govert’s verhaal “vechten”. Oh ik herken dat van vroeger, ik streepte wat af met mijn rode potlood in boeken. Het is een van de manieren waarop ik me ontwikkelde, al discussierend met schrijvers die ik nooit zou zien. Maar ik begreep in eerste instantie niet waarom ik met Govert’s boek vocht. Zijn hoofdpersoon Alexander zei toch mooie en ware dingen? Uiteindelijk viel het muntje: ik voelde me ín mijn hoofd getrokken en uít mijn innerlijk weten. Het boek gaat enerzijds over (waarschuwing, lange zin volgt): de potentie dat het bewijs van een te voren beoogd (intentioneel) leven hier op aarde, de onderlinge verbondenheid tussen mensen en tussen mens en kosmos en de mogelijkheid jezelf te leren kennen door jezelf te zien een ervaring is die mogelijk wordt gemaakt door een technische uitvinding. Dus anders dan herkenbaar voort te bouwen op de laatste inzichten in vele velden van wetenschap waardoor eenheidservaringen ook verklaard zouden kunnen worden, “bedenkt” Govert zich als bewijs een ervaring die via een technisch hulpmiddel verkregen kan worden. Vind je het gek dat vele lezers het er meteen over gaan hebben of zo’n bewijs en technische constructie wel mogelijk is?

Kiezen
Wat bij tweede lezing pas echt helder werd is dat hierdoor een belangrijk ander aspect van het boek jammer genoeg buiten beschouwing zou kunnen blijven. Govert’s boek gaat namelijk deels ook over de kracht van kiezen. Hij beschrijft de hoop die door de wereld gaat als blijkt dat er grote groepen mensen zijn die hun innerlijke stem gaan volgen. De mensen geven spontaan toe aan een verlangen naar vrede en blijdschap en komen in beweging, gaan weer oordeelloos kijken en herkennen zichzelf en hun onderlinge verbondenheid weer. De hoop (of het geloof) in een wending is in het boek geen afgeleide van de mogelijkheid van een of ander bewijs. Zij herkennen het “innerlijk Weten” van Alexander door hun eigen innerlijke beweging. De mogelijkheid van een bevestigende ervaring is daarmee (slechts) een hulpmiddel om die ervaring te verankeren, geen noodzakelijke voorwaarde.

Wakker worden
Al met al voelde ik waarom ik het boek een tweede keer moest lezen: de eerste keer verloor ik mijn hart er een beetje bij. De tweede keer las ik het met een ander gemoed. Niet om de verschillen te zoeken (en te vinden) maar vanwege de overeenkomsten en de verwondering hoe verschillend je daar dan mee om kunt gaan. Het goede, het schone en de waarheid: we zouden er allemaal voor kunnen kiezen die weer in onze samenleving te laten spreken. De een heeft daar wellicht wat bewijs voor nodig (er zijn al een heleboel wetenschappelijke inzichten die ons zouden kunnen raken) een ander ervaart die verbinding reeds intuïtief. Maar laten we vooral kiezen in beweging te komen in de wetenschap dat in de dans tussen de kosmos en ons alles goed is, ieder moment. Een deelneemster aan de samenspraak met Govert haalde een Palestijn aan die haar vertelde: “je hoeft mensen niet te veranderen, je hoeft ze alleen maar wakker te maken”. Laten we wakker worden en een wereld bouwen gebaseerd op Liefde voor onszelf, de ander en de aarde. We zullen een andere wereld gaan zien.

This entry was posted in mens & zijn. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>