Wat bieden wij -als maastricht consulting group- aan? (3/3)

Onze bijdrage
Brug Vanuit het diepste besef van wie we echt zijn en volledig bewust van de veranderlijkheid en verbondenheid van alles, er aan bijdragen dat mensen en organisaties meer bewust gaan leven en (samen)werken vanuit wie ze echt zijn.

Wij helpen mensen en organisaties de ruis en illusies in het huidige handelen en denken te herkennen en zicht te krijgen op de meer impliciete aannames en houdingen (wat “is” nu). Wij helpen verbinding te krijgen en te benoemen waarvoor men (nu) echt wil gaan en inzicht in wat nu belemmert.

Wij ondersteunen bij het benoemen van de essentie van wat echt gewild wordt. Dat kan verschillend zijn in omvang en diepte, maar telkens zal het neerkomen een perspectief te bieden op wat nodig is om het gewenste te bereiken, er in vertrouwen naar te handelen en die cultuur te “leven” die nodig is om te kunnen blijven ontwikkelen.

Wij helpen concreet handen en voeten te geven aan dat wat waar men voor wil gaan en dat te tonen in de aard van de verbindingen, relaties en processen. Dat wat niet dient helpen we los te laten.

Wij kunnen en gaan geen problemen oplossen. Wij kunnen helpen om zicht te krijgen op wat er echt gaande is en geven bagage mee waardoor een organisatie zich blijvend kan ontwikkelen en in staat is steeds bewustere keuzes te maken. Wij geven handvaten, kennis en inzichten om de uitdagingen meer volwassen aan te pakken opdat in creatieve dialoog met elkaar volwaardiger en eerlijker beslissingen genomen (kunnen) worden. Open, transparant en eerlijk en een organisch proces.

Wij bieden de blik, inzichten en het luisteren van “een ander”; een belangrijk element om “echt” te kunnen zien is een welwillende ander die zonder oordeel meekijkt en die verschillende perspectieven helpt zien. Zo kan men zelf ervaren dat er niet één waarheid is.

Als er geen ontvangers zijn om dit te ontvangen, dan kunnen wij op dat moment niets extra’s of meerwaarde bieden en zijn de basisvoorwaarden voor een samenwerking –op dat moment- afwezig.

Als er ontvangers zijn dan kunnen we een traject aangaan; de aard en vorm en de tijd hangt af van de context en kan allerlei vormen aannemen: coachen, begeleiden, faciliteren, bemiddelen, helpen te leren en ontwikkelen, spiegel, adviseur.

Wij vertrouwen op een gevoel van wat past in een bepaalde situatie, en zullen dat kunnen uitleggen. Wij zijn daarbij niet bang om onze intuïtieve kennis, gevoelens en inzichten op een open wijze uit te spreken en mee te nemen. We zijn eerlijk over wat we ervaren en, oh ja, ook wij blijven leren en ons ontwikkelen. We zijn enerzijds bescheiden, en anderzijds “wel beslagen”, met de beide voeten op de grond en niet naïef.

Wij werken met een grote variëteit aan werkvormen, en waar nodig met inzet van andere expertise, omdat dat wat past in een opdracht contextueel bepaald wordt.

This entry was posted in duurzame organisatieontwikkeling, mens & zijn. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>