over ons – Marij en René

Wij, Marij en René, zijn zowel privé als in maastricht consultinggroup en vleugels&teugels een echt paar. De naam vleugels&teugels werd aan ons gegeven door een vriend toen hij hoorde van onze relatie. De bevlogenheid die opkomt bij het woord ‘vleugels’ past dikwijls bij Marij; René heeft als geen ander de kwaliteit teugels van vertrouwen te zijn. De naam maastricht consulting group bestaat al 11 jaar en laten we even zo bij ons werk met organisaties en medewerkers. Daarvoor werkte Marij sinds 1995 onder de naam ‘orgon advies’.

In 2010 ontstond vleugels&teugels, een winkel, ontmoetingsplek, galerie en een basis voor verschillende initiatieven en bijeenkomsten. Ook op deze wijze inspireren wij mensen te kiezen voor een meer bewust, authentiek leven.

René en ik zijn beiden actief lid van ‘aandacht voor echt’, een netwerk van ‘inspiratoren voor authenticiteitsbevordering’. Wij gaan voor dat waar we echt in geloven en waar ons hart zich naar richt. De sleutel voor een meer duurzame en respectvolle toekomst ligt voor ons in het opnieuw zin en vorm geven aan aan onze manier van samenleven. Dat vraagt een stevige, oprechte verankering in onszelf. Daar werken we aan, al klinkt dat zwaarder dan het is!

Marij
Ik ben van jongs af aan gebiologeerd door hoe wij als mensen leven op deze aarde. Het latere gevoel van mede-verantwoordelijkheid toont zich al geruime tijd in mijn werk met organisaties (in de breedst mogelijke zin) en de mens die in die systemen werken. In mijn loopbaan (na mijn kandidaats bestuurskunde, doctoraal nederlands recht en een MBA in Amerika) ben ik vooral door mijn persoonlijke ontwikkeling gegroeid van een betrokken inhoudelijk en strategisch adviseur tot een ervaren inspirator en begeleider van complexe verander- en transitieprocessen. Al meer dan 15 jaar mocht ik managementteams in organisaties en bestuur begeleiden zicht te krijgen op hun basiswaarden, op dat wat echt gewild wordt en waarmee zij zich als individu, team en/of organisatie kunnen verbinden. Ik heb veel ervaring met het samenwerken zo te helpen organiseren dat er weer verbindingen kunnen ontstaan tussen mensen, authentieke kwaliteiten optimaal gebruikt worden en dat resultaten van waarde zijn voor medewerkers, organisatie, klanten en de maatschappij. Als interim-manager heb ik ervaren hoe het voelt om als verantwoordelijke leiding te geven aan dit soort processen.

Ik ben een open, intuïtief en bevlogen persoon met veel (zelf)kennis en levenservaring. Mijn opdrachten nodigden me telkens weer uit zelf te groeien en ik ben me mede daardoor bewuster geworden van wie ik ben. Ik heb groot respect gekregen voor de kwetsbaarheden van mensen en zie tegelijkertijd hun potentie en verlangen. Dat inspireert mij mijn kennis, mijn ervaring en alles wat ik ben, in te zetten voor een meer pure en duurzame samenleving waar hoofd, hart en handen weer meer verbonden zijn.
Ik leef in het besef dat ik alleen door verantwoordelijkheid te nemen voor mijn doen en laten, voor hoe ik mij verhoud tot mijzelf en de ander, vanuit het hart een ander kan ontmoeten. Ik ervaar me verbonden met de ander, de aarde en ja, de kosmos. Wat ik weet, wil ik graag delen en hoop door wie ik ben ook anderen te mogen inspireren.

René
Ik word getypeerd als rustig, bescheiden, loyaal, kritisch en vakbekwaam. Ik word gedreven door de behoefte iets goeds neer te zetten en heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ofschoon schijnbaar enkel rationeel in analyseren en besluiten nemen, laat ik mij in de praktijk ook leiden door mijn ervaringskennis en intuïtie. Dankzij mijn opleiding econometrie en mijn jarenlange evaring als statistisch onderzoeker ben ik sterk kwantitatief analytisch onderlegd. In mijn professionele loopbaan is een duidelijk ontwikkelpad zichtbaar van specialist op vakinhoudelijk gebied tot generalist op strategisch niveau. Zowel op het gebied van procestransformatie, inrichting van de IT in businesscontext, personeelsmanagement en complexe reorganisatieprocessen heb ik succesvol bijgedragen aan strategieontwikkeling en de vertaling daarvan naar uitvoering in de praktijk. Ik werd gezien mijn expertise veelvuldig ingezet in crisissituaties. Door mijn ervaring in verschillende managementfuncties in een complexe organisatie heb ik veel inzicht gekregen in de patronen van menselijke interacties, wat verandering werkelijk vraagt van mensen en de dynamiek van veranderprocessen. Deze ervaring komt mij goed van pas in mijn huidige werk, de combinatie van enerzijds verkoop van duurzame (cadeau)artikelen en anderzijds advies en begeleiding bij duurzame ontwikkeltrajecten. Ik wil graag met mijn kennis en ervaring anderen helpen hun werk goed te doen en aan duurzame ontwikkeling bij te dragen. Het is namelijk mijn overtuiging dat we als mens en samenleving meer verantwoordelijkheid moeten én kunnen nemen voor ons handelen en bewuster moeten gaan leven en werken. Ook ik groei nog elke dag.

Comments are closed.